Opracowanie operatu przeciwpożarowego czy jest ważne i co powinien zawierać operat?

Opracowanie operatu przeciwpożarowego czy jest ważne i co powinien zawierać operat?

​Zgodnie z prawem, operat szacunkowy to rodzaj dokumentu, który określa warunki dotyczące instalacji przeciwpożarowej w obiekcie, lub jego części. Może również dotyczyć miejsc magazynowania odpadów, po uzgodnieniu z właściwym miejscowo Komendantem Straży Pożarnej. Należy wiedzieć, że operat to bardzo istotny dokument potrzebny do funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdzie odpady są wytwarzane, czy magazynowe. Poniżej wyjaśnimy, dlaczego operat jest taki ważny, oraz ile kosztuje sporządzenie jego treści.

Istota operatu przeciwpożarowego

Operat szacunkowy obejmuje zasady ochrony przeciwpożarowej dla obiektów, jednak nie przed każdym przedsiębiorstwem swoi wymóg posiadania go. Przepisy warunkują, że dokument ten powinny posiadać instytucje, które zbierają, przetwarzają, magazynują odpady. Na ten temat stworzono Ustawę o odpadach. Bez operatu ochrony przeciwpożarowej nie można uzyskać zezwolenia na składowanie odpadów, czy ich przetwarzanie. Dokument ten jest częścią wszystkich dokumentów, potrzebnych do wniosku o zezwolenie na wyżej wymienione czynności. W dalszej kolejności należy czekać na decyzję organu właściwego dla danej grupy przedsiębiorstw. Czas oczekiwania nie jest uregulowany prawnie. Wymagania względem przedsiębiorstwa w kwestii ochrony przeciwpożarowej dołączone są do operatu, jest pomimo to, każdy z pracowników powinien się z nimi zapoznać. Dokument musi być skonsultowany z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej, a nie dopełnienie obowiązkowych wynikających z przygotowania operatu wiązać się może z ustawową wysoką karą finansową..

Kto i w jaki sposób wykonuje operat przeciwpożarowy?

Nie każdy może stworzyć operat przeciwpożarowy. Osoby wykonujące dokument muszą posiadać określone upoważnienia. W ustawie o odpadach wymienionych jest zaledwie parę profesji, które uprawniają do wykonania operatu. Do osób, które mają odpowiednie preferencje zaliczyć można rzeczoznawcę, który specjalizuje się w zabezpieczeniach pożarowych. Ponadto inżynier pożarnictwa, lub bezpieczeństwa pożarowego również będzie wstanie wykonać operat. Na całym rynku zawodowych możliwości, tylko te trzy kwalifikacje są upoważnione do przygotowania dokumentu wyżej opisanego. Dodatkowo panują przepisy, które regulują komu można zlecić wykonanie operatu, pod kątem tego, jaki organ dalej wydaje zezwolenia przedsiębiorstwom. Przy uzyskiwaniu wszelkich zgód przez regionalnego dyrektora do spraw ochrony środowiska, o operat należy poprosić rzeczoznawcę, a w przypadku wydawania zgód na funkcjonowanie obiektu przez starostę, wymagana jest rola inżyniera pożarnictwa, lub bezpieczeństwa pożarowego. Cena operatu uzależniona jest od osoby która wykona ten dokument. Wybranie osoby z poszczególnej branży, która została wyżej wymieniona, może powodować różnice w cenie. Nie ma odgórnie ustalonej kwoty jak w przypadku innych dokumentów. Dla przedsiębiorstw koszta na pewno nie są wygórowane z uwagi na obrót finansowy całej działalności. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w tworzeniu operatu przeciwpożarowego.

Co zawiera operat przeciwpożarowy?

Ustawa o odpadach narzuca szereg elementów, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w operacie przeciwpożarowym. Sposób zapisania dokumentu powinien być klarowny, oraz czytelny. Elementy ochrony przeciwpożarowej muszą być dostępne na wyciągnięcie ręki, ponieważ w razie wybuchu pożaru nie ma czasu na zbędne formalności, czy dodatkowe czynności. Operat przeciwpożarowy w pierwszej kolejności powinien zawrzeć wszelkie dane na temat stworzenia wymagań przeciwpożarowych. Warto dodać informacje o przedsiębiorstwie, czy dostępnych odpadach. W operacie powinien znajdować się rozkład dróg ewakuacyjnych, które pozwolą pracownikom, oraz użytkownikom bezpiecznie opuścić obiekt. Dodatkowo uwzględnione powinny być rozwiązania technologiczne, które pozwolą ochronić się przed pożarem. Ostatnią częścią tego dokumentu są różne opinie na temat obiektu, czy przedsiębiorstwa odnośnie instalacji, czy zbiórki odpadów. Wszystkie informacje nie mogą mijać się z prawdą. Muszą stanowić stan faktyczny rozmieszczenia elementów ochrony przeciwpożarowej. W tym dokumencie zawrzeć należy wszystkie pozostałe dokumenty odnośnie ochrony przeciwpożarowej i rozwiązań powstrzymujących ogień. Tutaj jest miejsce na wpisanie wszystkich odstępstw od przepisów. Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie, oraz magazynowanie odpadów musi być wykonany starannie, podobnie jak w przypadku wnioskowania o pozostałe zgody na poziomie przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Operat przeciwpożarowy to dokument, który warunkuje wydanie zgód na funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z produkcją, wytwarzaniem, oraz magazynowaniem odpadów. Jest on wymogiem wynikającym z Ustawy o odpadach. Warto wiedzieć, że nie każdy może wykonać tego typu dokument. Zaliczamy trzy grupy zawodowe, które są upoważnione do stworzenia operatu przeciwpożarowego. W operacie muszą znaleźć się wszystkie rozwiązania przeciwpożarowe, oraz plan rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo zamieszczone są tam informacje na temat instalacji.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Witaj na naszym blogu finansowym! Zajmujemy się tematyką domowego budżetu, kredytów, rachunków bankowych, pracy i wiele więcej. Zapraszamy!

kontakt@mkbhp.pl