Rodzaje umów - najem, dzierżawa, użyczenie

Rodzaje umów - najem, dzierżawa, użyczenie

W przypadku nieruchomości najczęściej mówi się o wynajmie. W naszym kraju wynajmowanie mieszkań i lokali jest bardzo popularne. W przypadku gruntów rolnych i działek częściej spotyka się dzierżawę. Często umowy te traktowane są na równo, tymczasem nie są one do końca podobne, mają istotne różnice.

Wynajem - to warto wiedzieć

Zarówno wynajem, dzierżawa jak i użyczenie służą wypożyczeniu określonej rzeczy na pewien czas. Jeśli chodzi o wynajem, bardzo ważne są następujące kwestie:

• opłata w postaci czynszu

• przedmiot umowy, czyli mieszkanie, lokal lub dom, możemy używać w określonym czasie, jednak nie w celach zarobku

Dzierżawa - to warto wiedzieć

Dzierżawa dotyczy zazwyczaj gruntu, nic więc dziwnego, że zasady użytkowania są inne. Umowa określa dwie strony: wydzierżawiający oraz dzierżawca. Musi zostać określony czas jej trwania. Tutaj okres jest znacznie dłuższy niż w przypadku wynajmu mieszkań. Mieszkanie, dom czy lokal można wynająć na kilka miesięcy, czy nawet krócej, w przypadku gruntów nie ma to większego sensu. W przypadku, kiedy okres dzierżawy wynosi ponad 30 lat, umowę uznaje się za nieoznaczoną.

W umowie powinien być określony czas oraz sposób jej wypowiedzenia. W przypadku, kiedy nie zostanie to wyjaśnione, sprawa wygląda tak:

• jeśli dzierżawa dotyczy gruntów rolnych, wypowiedzenie można złożyć na rok przed końcem roku dzierżawnego

• w innym wypadku - 6 miesięcy przed

• w przypadku, kiedy dzierżawca nie ureguluje dwóch kolejnych płatności lub kiedy nie opłaci rocznego czynszu w ciągu dwóch miesięcy, właściciel ma prawo do wypowiedzenia umowy. Musi jednak poinformować o tym dzierżawcę i zapewnić mu trzy miesiące na spłatę.

Umowa dzierżawy powinna mieć dokładnie sprecyzowany opis przedmiotu. w przypadku nieruchomości - położenie, adres, numer księgi wieczystej, powierzchnia oraz numer ewidencyjny działki. W przypadku wydzierżawienia maszyny, należy podać jej stan techniczny.

W umowie trzeba oczywiście określić również wysokość czynszu, który jest ustalany przez obie strony. W przypadku wynajmu sytuacja jest prosta - wystarczy podać kwotę w złotówkach. W dzierżawie może być inaczej, strony mogą zdecydować, że czynsz będzie "opłacany" w postaci świadczeń, a czasem czynszem jest wyłącznie opłacenie rocznego podatku. To świetna metoda, kiedy posiadamy grunt, z którego nie korzystamy, a jednak nie chcemy go sprzedać.

Dodatkowo warto uwzględnić kto będzie opłacał inne rzeczy chociażby wywóz śmieci i ubezpieczenie.

W umowie dzierżawy należy zaznaczyć przedmiot oraz to, czy będzie tam uprawa drzew owocowych, parking czy inna działalność.

Niezależnie od tego czy mamy umowę najmu, dzierżawy czy użyczenia, najważniejszą sprawą jest spisanie szczegółowej umowy. Ne warto korzystać z jednostronicowych wzorów znalezionych w sieci. Warto poświecić na to nieco czasu i wyrazić w umowie wszystko, dzięki czemu w późniejszym czasie nie będzie żadnych wątpliwości czy kłopotów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Witaj na naszym blogu finansowym! Zajmujemy się tematyką domowego budżetu, kredytów, rachunków bankowych, pracy i wiele więcej. Zapraszamy!

kontakt@mkbhp.pl